Koncepcji budowy budynku mieszkalnego pomocy społecznej.

  • Date

    2009r

  • Client

    Pracowani Projektowa PKZ / Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Szczecinie,

  • Categories
  • Website

    -

Wizualizacja do koncepcji budowy budynku mieszkalnego pomocy społecznej z mieszkaniami chronionymi przy ul. Kruczej i Bogumińskiej w Szczecinie. Autor projektu: Leszek Herman dla Pracowni Projektowej Konserwacji Zabytków w Szczecinie.

Related Projects