Hotel nad jeziorem Rusałka

Pierwsza koncepcje budowy hotelu nad Rusałką, w miejscu w którym przed wojną stała piękna i znana w Szczecinie restauracja Westend, wykonaliśmy w roku 2007. Niestety koncepcja nie została zamieniona na projekt budowlany i zrealizowana. Do tematu powrócił kolejny właściciel terenu przy ul.Słowackiego i w roku 2011, na bazie starej koncepcji sporządziliśmy nową, która po kilku zmianach funkcjonalnych posłużyła jako baza do wykonania projektu budowlanego, który jest w fazie procedowania w urzędzie. Liczymy na to że wkrótce rozpoczną się pierwsze prace budowlane.

Archiwalna pocztówka z Westend
Pocztówka Grand Restaurant Westend
Haus am Westendsee, rok 1908

Related Projects