Stara Gorzelnia

Pierwsze wzmianki o Dobrej pochodzą z XIII w. Wieś założona była na planie ulicówki, z zachowanym do dzisiaj układem. Pierwotnie stanowiła nadanie książęce dla zakonu cysterek ze Szczecina.

Z tego okresu pochodzi kościół z 1250 roku z kamienia granitowego. W XVI wieku wieś stała się własnością pomorskich rodów rycerskich, a zwłaszcza przez długi czas starej, pomorskiej rodziny von Ramin. W tym to okresie powstało we wsi założenie dworskie z folwarkiem i parkiem krajobrazowym, obecnie szczątkowo zachowane. W 1864 roku wieś przeszła na własność rodziny von Nemeke. W czasie zarządzania majątkiem przez von Nemeków powstała w majątku cegielnia, wiatrak, a także kopalnia torfu. Po 1945 roku do 1992 roku na terenie dawnego majątku funkcjonował PGR. W 1990 roku nieruchomość uległa komunalizacji i przeszła w ręce wojewody.

Obecnie teren na którym stoi budynek należy do prywatnego inwestora.

Budynek gorzelni wybudowany został w typowej dla pomorskiej zabudowy gospodarczej konwencji. Charakterystyczne dla zachodniopomorskich folwarków jest użycie czerwonej cegły ceramicznej i kamienia granitowego. Sam budynek ma oryginalną, stylistycznie jednorodną formę, architektoniczną w stylu charakterystycznym dla niemieckiego XIX-wiecznego budownictwa przemysłowego i folwarcznego z bogatym detalem ceglanym.

Projekt który wykonaliśmy ma na celu się przebudowę dawnej gorzelni z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania z funkcji gospodarczej na budynek z usługami turystycznymi okresowego wypoczynku.

Related Projects